Innan man signar ett köpekontrakt är det en bra idé att göra upp en grundlig och lättöverskådlig ekonomisk plan. Den planen bör göras innan köpet fastslås så att man ordentligt räknar på om man har råd att köpa just detta hus eller inte, vad kostar det just nu och vad kostar det om några år att bo där är frågor som bör besvaras.

I den ekonomiska planen bör man titta på själva skalet på huset, är det något som kommer att behöva repareras inom snar framtid? Det kostar en rejäl slant att lägga om taket, att byta husets fönster eller byta fasaden. En kostnad som man bör räkna med redan från start. Här bör man också titta på hur dräneringen ser ut, hur husets elsystem mår och likaså avloppet. Utrymmen som är extra känsliga för fukt bör kontrolleras extra noga för att undvika en omfattande fuktskada, det gäller främst bad- och våtrum, källare och eventuell vind.

När man tittar över allt som bör göras inom den närmsta tiden bör man också lägga in hur mycket detta kostar och ha en plan för det.

Den ekonomiska planen bör också innefatta kostnaden för att bo i huset. Kostnad för lånet och driftkostnad på huset, detta kan man ofta få hjälp med av sin bank för att få en korrekt budget att luta sig mot.

Andra punkter att ha med i sin ekonomiska planering är fastighetens lagfart som man ska ansöka om, en ansökan som också är en kostnad. Man måste också kolla upp om det finns några pantbrev tillhörande fastigheten som tillfaller köparen vid en försäljning. Utöver det så tillkommer också fastighetsavgift och sedan löpande underhållning som man kanske inte tänker på, så som sotning, sophämtning, vattenförbrukning och ommålning av fasaden.

Det är många punkter att ta höjd för i sin budget men det är värt arbetet att få en överblick för att inte överraskas av en plötslig utgift.