Det spelar ingen roll om man ska sälja ett hus eller om man ska köpa ett hus, det är oavsett en stor ekonomisk risk och vid ett köp är det för många en livslång investering som görs. En investering som bör skyddas på allra bästa sätt med hjälp av en dolda fel försäkring.

En dolda fel försäkring är fördelaktig för såväl köpare som säljare och fungerar som en extra trygghet för båda parter. Under 10 år efter den dagen som köparen fick tillträde till fastigheten så är säljaren fortfarande ansvarig över dolda fel som kan upptäckas. Det är ju en stor risk och ett ekonomiskt bakslag som kan komma långt efteråt att försäljningen har ägt rum.

Med en dolda fel försäkring så tar försäkringsbolaget över ansvaret för att utreda om den påstådda skadan eller defekten på huset är ett dolt fel eller om det har uppkommit i efterhand och betalar sedan ut skälig ersättning och säljaren har på så sätt ett ekonomiskt skydd.

Även för köparen finns det stora fördelar att det finns en dolda fel försäkring. Om säljaren skulle ha avlidit eller sakna ekonomiska tillgångar när ett dolt fel uppdagas så kommer köparen ändå få ut ersättning från försäkringsbolaget där dolda fel försäkringen är tecknad.

Om det inte finns någon dolda fel försäkring så har köparen rätt att reklamera ett upptäckt dolt fel till säljaren. Då börjar en förhandling där antingen köparen och säljaren kommer överens om en ersättning och en reducering av köpeskillingen eller så börjar här en lång och utdragen tvist. Om inte köparen och säljaren kan komma överens själva har köparen rätt att få ärendet prövat i domstol. Det brukar ofta vara en långdragen process som tar onödigt mycket pengar och ekonomiska resurser och är något som man helst vill försöka undvika, vilket kan göras med en dolda fel försäkring.